Одржана 1. редовна седница СО Жагубица, 09.02.2024.

 09. фебруар 2024.


После конститутивне седнице Скупштине општине Жагубица на којој су потврђени мандати одборницима, за председницу парламента изабрана Оливера Пауљескић и за председника Општине Сафет Павловић, 9. фебруара одржано је прво редовно заседање.

На самом почетку потврђени су мандати новим одборницима, Жељку Цојкићу из Јошанице и Данијели Милојевић из Крепољина, са изборне листе „Александар Вучић – Жагубица не сме да стане“, као и Животи Марјановићу из Жагубице, са изборне листе „Ивица Дачић – премијер Србије“.

За вршиоца дужности директора Центра за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица именована је Јасмина Станисављевић, дипломирани економиста из Петровца.

У наставку седнице одборници су дали зелено светло на решења о избору чланова сталних радних тела Скупштине општине Жагубица. Локални Савет за запошљавање у наредном четворогодишњем мандату чиниће: Љиљана Марковић из Жагубице, Младица Благојевић из Лазнице, Десанка Цојкић из Сувог Дола, Милена Марковић из Жагубице, Лидија Трифуновић из Жагубице, Јасмина Срејић из Жагубице и Марина Илић из Сига. У Одбор за борбу против корупције именовани су: Ивана Кнежица из Осанице, Евица Милић из Вуковца, Жељко Цојкић из Јошанице, Оливера Пауљескић из Крепољина и Топлица Радосављевић из Рибара.

Одбор за друштвено – економски развој, привреду и финансије чиниће: Снежана Николић из Изварице, Миле Перић из Сувог Дола, Евица Милић из Вуковца, Радиша Стојановић из Милатовца и Ивана Кнежица из Осанице. За друштвене делатности задужени су: Миле Перић из Сувог Дола, Топлица Радосављевић из Рибара, Радиша Стојановић из Милатовца, Велимир Мијајловић из Милановца и Милован Здравковић из Близнака. Одбор за избор и именовања чиниће: Оливера Пауљескић из Крепољина, Снежана Николић из Изварице, Миле Перић из Сувог Дола, Топлица Радосављевић из Рибара и Слободанка Јанаћковић из Жагубице.

У Одбор за награде и признања, на мандатни период од четири године, именовани су: Велимир Мијајловић из Милановца, Љубиша Микуљевић из Лазнице, Љиљана Марковић  из Жагубице, Емина Тошић из Сувог Дола и Владан Сурдуловић из Осанице. Одбор за односе са верским заједницама чиниће: Оливера Пауљескић из Крепољина, Марина Илић из Сига, Жељко Цојкић из Јошанице, Радиша Стојановић из Милатовца и  Снежана Николић из Изварице. За пољопривреду и развој села биће задужени Владан Сурдуловић из Осанице, Љубиша Микуљевић из Лазнице, Радиша Стојановић из Милатовца, Данијела Милојевић из Крепољина и Жељко Цојкић из Јошанице.

Одбор за представке и притужбе чиниће: Љиљана Марковић из Жагубице, Ненад Богосављевић из Крепољина, Евица Милић из Вуковца, Оливера Пауљескић из Крепољина и Марина Илић из Сига.

У Одбор за прописе и управу у наредне четири године изабрани су: Слободанка Јанаћковић из Жагубице, Љиљана Марковић из Жагубице, Милена Стојимировић из Жагубице, Драган Стојановић из Крупаје и Љубиша Микуљевић из Лазнице. Одбор за рад и развој месних заједница чиниће: Данијела Милојевић из Крепољина, Ивана Кнежица из Осанице, Снежана Николић из Изварице, Топлица Радосављевић из Рибара и Велимир Мијајловић из Милановца. За социјална питања биће задужени Снежана Николић из Изварице, Љубиша Микуљевић из Лазнице, Емина Тошић из Сувог Дола, Слободанка Јанаћковић из Жагубице и Данијела Милојевић из Крепољина.

У Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности изабрани су Велимир Мијајловић из Милановца, Драган Тимић из Жагубице, Владан Сурдуловић из Осанице, Љиљана Марковић из Жагубице и Жељко Цојкић из Јошанице. Утврђивањем  предлога назива улица, тргова, заселака и делова несељених места бавиће се Топлица Радосављевић из Рибара, Оливера Пауљескић из Крепољина, Евица Милић из Вуковца, Радиша Стојановић из Милатовца и Миле Перић из Сувог Дола.

У Одбор за заштиту и унапређење животне средине именовани су: Љиљана Марковић из Жагубице, Марина Илић из Сига, Данијела Милић из Јошанице, Емина Тошић из Сувог Дола и Милован Здравковић из Жагубице.

Надзорни одбор Туристичке организације општине Жагубица у наредном четворогодишњем периоду чиниће: Миљана Рашић из Жагубице (председник) и чланови Силвана Перић из Сувог Дола и Слађана Агатоновић из Крепољина, док су у Управном  одбору ове установе именовани: Ненад Богосављевић из Крепољина, Мартина Пујкиловић из Осанице и Миша Милојковић из Милатовца. У Комисију за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за члана је именован Драган Стојановић, дипломирани правник.

Одборници опозиције са листа „Жагубица против насиља“ и „Хомоље у срцу“ затражили су измену пословника о раду, омогућавање формирања одборничких група које ће чинити најмање два одборника уместо пет и укључивање опозиционих одборника у стална радна тела Скупштине.

                                                                                                                        Д.Динић