У Жагубици усвојен трећи ребаланс буџета, 17.05.2024.

 17. мај 2024.


На седници  Скупштине општине Жагубица којом је председавао Миле Перић усвојен је трећи овогодишњи ребаланс буџета. Према речима руководиоца Одељења за буџет и финансије Тање Милошевић, после ове измене буџет износи 697.786.065 динара и на приходној и на расходној страни, а разлог за његово доношење је усклађивање прихода и расхода са извршењем истих до краја првог квартала буџетске године, као и потребе индиректних корисника за изменама својих финансијских планова.

-Оно што је такође ново у буџету, јесу пројекти одобрени Завичајном музеју од стране Министарства културе и то: „Становништво Хомоља“ – етнолошка демографска студија – друга фаза пројекта у износу од 300.000 динара, „Хомоље у првој половини 20.  века“ од 500.000 динара и „Ђурђевдански обичај хомољских Рома“ вредности 600.000 динара. Од Министарства културе одобрена су и средства за реализацију пројекта „Михољски сусрети села“ у вредности од 499.000 динара, а од Министарства за бригу о селу 1,2 милиона динара за куповину сеоских кућа са окућницом за младе, казала је Тања Милошевић.

Одборници су дали зелено светло на оперативни план за одбрану од поплава за воде другог  реда  и годишњи  програм мера и радова на смањењу ризика од поплава у 2024.години. Усвојена је одлука о јавном задуживању којом се Општина Жагубица задужује   краткорочно за финансирање текуће ликвидности и завршетак капиталних инвестиционих пројеката у износу од 25 милиона динара.

Такође, донесена је одлука о покретању поступка за реализацију пројекта јавно- приватног партнерства са или без елемената концесије у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама, у области обављања комуналне делатности сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада са подручја Општине Жагубица.  Јавни интерес, реализацијом овог пројекта, огледа се у обезбеђивању квалитетне, равномерне и континуиране услуге, уређености система у свим аспектима функционисања и дугорочне одрживости, унапређењу квалитета услуга у области обављања комуналне делатности сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада.

Дата је сагласност на План  детаљне регулације за израду повезаног високонапонског вода 110 kV између ТС 33/110 kV “ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије „Црни Врх“ и извештај о пословању Јавног комуналног предузећа „Белосавац“ за 2023. годину.  Укупни  приходи овог предузећа остварени су у износу од 150.394.734 динара, расходи су на нивоу од 149.524.544 динара, тако да је остварена нето добит од 315.287. динара.

                                                                                                Д.Динић