Здравствене установе

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА
012/7643-140

Домови здравља  на територији општине Жагубица

 

Дом здравља Жагубица – Амбуланта Суви До

Тел: 012/632-142

 

Дом здравља Жагубица – Амбуланта Крепољин

Тел: 012/764-2206

 

Дом здравља Жагубица – Амбуланта Лазница

Тел: 012/649-306

 

Дом здравља Жагубица – Амбуланта Осаница

Тел: 012/630-214

 

Дом здравља Жагубица – Амбуланта Милановац

Тел: 012/641-210

 

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖАГУБИЦА 
012/643-120

АПОТЕКА ЖАГУБИЦА
012/643-130