Месне канцеларије

ЖАГУБИЦА
012/ 643-172

ЛАЗНИЦА - СЕЛИШТE   
012/ 649-301

СУВИ ДО
012/ 632-192

МИЛАТОВАЦ
012/ 633-103

ВУКОВАЦ
012/ 645-203

ЈОШАНИЦА
012/ 645-082

ИЗВАРИЦА
012/ 645-129

РИБАРЕ
012/ 645-126

ОСАНИЦА
012/ 630-206

КРЕПОЉИН – БРЕЗНИЦА   
012/ 642-208

СИГЕ – МИЛАНОВАЦ
012/ 641-243

КРУПАЈА
012/ 641-134

БЛИЗНАК - МЕДВЕЂИЦА
012/ 641-091