Образовне установе

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
012/7643-116

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
012/643-232

ОСНОВНА ШКОЛА "МОША ПИЈАДЕ" ЖАГУБИЦА
012/643-190

ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ" ЛАЗНИЦА
012/649-302

ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ" КРЕПОЉИН   
012/642-190