БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА ЈБКЈС 08191 У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА НА ДАН 01.04.2024.ГОДИНЕ

 01. април 2024.