БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА ЈБКЈС 08191 У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА НА ДАН 01.06.2024.ГОДИНЕ

 01. јун 2024.