Председник

Представља и заступа Општину, непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине, предлаже одлуке и друге акте које доноси Скупштина, као и начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине, стара се о извршавању поверених послова из оквира права и дужности Републике


 • Председник општине

  Председник општине Жагубица Сафет Павловић, дипломирани економиста, из Крепољина - са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.

 • Заменик председника општине

  Заменик председника општине Жагубица, Предраг Ивковић из Крепољина. Рођен – 01. 02. 1979 године у Пожаревцу

 • Кабинет председника општине

  Кабинет председника општине обавља стручне, саветодавне, оперативне, организационе и послове за потребе, односно остваривање надлежности и овлашћења председника и заменика председника општине

 • Помоћник председника општине Жагубица

  Помоћник председника општине, Милосављевић Андреје Душан рођен је 15. јануара 1983. године у Београду.