Здравство

Примарну здравствену заштиту у општини пружа Дом здравља са Здравственом станицом Крпољин и амбулантама у у Лазници, Осаници, Милановцуи Сувом Долу.


  • Примарна здравствена заштита

    Дом здравља Жагубица обавља делатности из примарне здравствене заштите за све категорије становника,пружајући при томе пре свега услуге спречавања, раног откривања и лечења болести као и хитну медицинску помоћ свим својим корисницима.

  • Апотеке

    Постоји неколико апотека

  • Саветник за заштиту права пацијената у општини

    Прима захтеве од пацијената којима су повређена права, води поступак, испитује чињенице битне за поступак, доноси одлуке које су прихватљиве или се обуставља поступак уколико наводи из захтева нису основани.