Лична карта Жагубицe

Општина Жагубица, налази се у југоисточном делу Браничевског округа и источном делу Србије на 170 километара југоисточно од Београда, и 83 километара од Пожаревца. Општина Жагубица захвата горњи део долине Млаве и њених притока па је природно издиференцирана на два котлинска дела, побрђе и планински обод.


 • Географски положај

  Главни и средишњи део представља Жагубичка котлина чији је нижи део просечне надморске висине око 300 м. Други, мањи и нижи део је Крепољинско-крупајска котлина, са нижим делом око 220 м н.в. Између котлина је побрђе. Највећи део котлинског обода са…

 • Становништво

  Према попису становништва из 2011.године у општини Жагубица живи 15341, а од тога 2766 лица са подручја општине налази се на привременом раду у иностранству.

 • Месне заједнице

  Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са дела територије Општине, у Општини су образоване месне заједнице. Месне заједнице су образоване за једно или више села. У неким случајевима, када је месна заједница образована…

 • Путна инфраструктура

  Мрежу регионалних путева на територији општине Жагубица представљају делови регионалних путева којима је општина Жагубица саобраћајно повезана са суседним општинама Петровац, Бор, Мајданпек и Деспотовац (једина суседна општина са којом општина Жагуби…

 • Телекомуникације

  Списак пошта у Жагубици

 • Електромрежа

  Територија Жагубица коју одржава Електродистибуција Жагубица, простире се на 760 квадратних километара.

 • Комунална инфраструктура

  Јавно комунално предузеће „Белосавац“, Жагубица је основано 16.07.1974. године од стране скупштине општине Жагубица, са циљем да на територији општине оформи предузеће које би се бавило сакупљањем и дистрибуцијом воде до крајних потрошача, тј. грађан…