Пољопривреда

Општина Жагубица припада изразито пољопривредно-руралном типу општине. Пољопривреду карактеришу мали поседи са „сваштарењем“ као доминатним типом производње (пољопривредна домаћинства нису специјализована за одговарајућу врсту производње већ производе од свега по мало). Преовлађује величина поседа до 5 хектара.


  • Профил пољопривреде

    Под пољопривредним земљиштем налази се 36,880 ха или 48,5% територије општине. Од тога је 43% под ливадама, 26% под пашњацима и 31% под обрадивим земљиштем.