Привреда

Општина Жагубица припада-руралном типу општина у коме је искоришћавање природних сировина најважнија привредна активност


  • Профил привреде

    У Жагубици је у периоду 2017-2020. године број запослених варирао око 2.200, док се број незапослених у истом периоду смањивао.