Инспекцијске службе

Комунална инспекција

1. Балон хала-КЛ 1 2023                                                     

2. Башта угоститељског објекта-КЛ 1 2023

3. Водовод-КЛ 1-Одржавање градског водовода 2023

4. Пијаце-КЛ 1-Управљање 2023

5. Радно време-КЛ 1-За угоститељске објекте 2023

6. Радно време КЛ 2-за трговинске објекте 2023

7. Одржавање -чистоће-КЛ 1-Континуитет пружања услуге 2023

8. Одржавање-чистоће-КЛ 2-Сакупљање и транспорт комуналног отпада 2023

9. Пијаце-КЛ 2-Обавезе корисника 2023

10. Одржавање -чистоће-КЛ 3-чишчење и прање јавних површина 2023

11. Одржавање -чистоће-КЛ 4-Изношење кућног смећа-обавезе корисника 2023

12. Одржавање чистоће-КЛ 5-Заштита 2023

13. Канализација-КЛ 6-Септичке јаме-за предузеће 2023

14. Одржавање -чистоће-КЛ 6-чишчење јавних површина-корисник 2023

15. Канализација-КЛ 7-Канализациони прикључак 2023

16. Канализација-КЛ 8-Обавезе комунланог предузећа 2023

17. Канализација-КЛ 9-Обавезе корисника 2023

18. Канализација-КЛ 10-Забране за инвеститора 2023

19. Држање животиња-КЛ 1-Држање животиња 2023

20. Јавна расвета-КЛ 1-Одржавање објеката и инсталација 2023

21. Јавне зелене површине-КЛ 1-Обавезе вршиоца комуналне делатности 2023

22. Канализација-КЛ 1-Обавезе вршиоца комуналне делатности 2023

23. Јавна расвета-КЛ 2-Заштита објеката и инсталација 2023

24. Јавне зелене површине-КЛ 2-Одржавање зелених површина 2023

25. Канализација-КЛ 2-Забране 2023   

26. Јавне зелене површине-КЛ 3-Застита 2023

27. Канализација-КЛ 3-прикључење мреже 2023

28. Канализација-КЛ 4-поступање по захтеву за прикључење-предузеће 2023

29. Држање животиња-КЛ 5-извођење куцних љубимаца

30. Канализација-КЛ 5-септицке јаме-корисник 2023

31. Гробља-КЛ 1-Одржавање гробља 2023

32. Гробља-КЛ 2-Извођење радова на гробљу 2023

33. Држање животиња-КЛ 2-Држање куцних љубимаца 2023

34. Гробља-КЛ 3-Обавезе корисника гробног места 2023

35. Држање животиња-КЛ 3-Делатност зоохигијене 2023

36. Гробља-КЛ 4-Забране 2023

37. Држање животиња-КЛ 4-За предузеће које одржава парк 2023

38. Искључење-обавезе вршиоца комуналне делатности 2023

39. Водовод - КЛ 8 коришћење воде 2023

40. Водоод - КЛ 9 испорука воде 2023

41. Водовод-КЛ 2-Прикључење мреже и кућних инсталација 2023

42. Водовод-КЛ 3-Прикључење за корисника 2023

43. Водовод КЛ 4-Застита градског водовода 2023

44. Водовод-КЛ 5-Водомер-уградња и одржавање-за вршиоца комуналне делатности 2023

45. Водовод-КЛ 6-Водомер, водомерно склониште, кућне инсталације-за корисника 2023

 

KONTROLNE LISTE ZA INSPEKCIJSKI NADZOR ZA INSPEKCIJU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 

Zaštita životne sredine u industrijskim objektima

ALAT_Kalkulator_emisija_postrojenja_za_int_dozvolu 120421

ALAT_RIZ_INT_za_postrojenja_za_int_dozvolu 120421

ALAT_RIZ_za_postrojenja_koja_nisu_za_int_dozvolu 120421

KL_01_Studija_uticaja 121222

KL_02_Sagorevanje-kontinualno 121222

KL_03_Sagorevanje-bez kontinualnog merenja 121222

KL_04_Stacionarni izvori-kontinualno 121222

KL_05_Stacionarni izvori-povremeno 121222

KL_06_Benzinske_stanice 121222

KL_07_Proizvodjac opasnog otpada 121222

KL_08_Neopasan_i_inertan_otpad 121222

KL_09_Uredjaji_sa_PCB_uljima 121222

KL_10_Zastita_od_buke 121222

KL_11_Dostava_podataka 121222

KL_12_Otpadne_vode 121222

KL_13_Integrisana_dozvola_-_Zahtev 121222

KL_14_Integrisana_dozvola-Uslovi 121222_0

 

Zaštita i održivo korišćenje ribljeg fonda

KL_01_Naknada-ustanovljena_RP_za_rek_rib 121222

KL_02_Naknada-proglasena_RP_za_rek_rib 121222

KL_03_Naknada-ustanovovljena_RP_za_priv_i_rek_rib 121222

KL_04_Naknada-proglasena_RP_za_priv_i_rek_rib 121222

KL_05_Obelezavanje_granica_RP 121222

KL_06_Obelezavanje_posebnih_stanista_riba 121222

KL_07_Strucna_i_ribocuvarska_sluzba 121222

KL_08_Organizacija_ribocuvarske_sluzbe 121222

KL_09_Uslovi_organizovanja_rib_sluzbe 121222

KL_10_Rad_ribocuvarske_sluzbe 121222

KL_11_Obaveze_korisnika_RP_za_rek_rib 121222

KL_12_Obaveze_korisnika_RP_za_priv_i_rek_rib 121222

KL_13_Edukacija 121222

KL_14_Izvestaj_o_selektivnom_izlovu 121222

KL_15_Godisnji_izvestaj 121222

KL_16_Finalni_izvestaj 121222

KL_17_Ispunjenost_uslova_priv_ribolov 121222

KL_18_Uslovi_za_obav_priv_rib_A 121222

KL_19_Izdavanje_dozv_za_priv_rib_A 121222

KL_20_Evidencija_dnev_i_mes_ulova 121222_0

KL_21_Godisnji_izvestaj_o_ulovu_priv_rib 121222_0

KL_22_Ispunjenost_uslova_izd_dozvola_za_rek_rib 121222

KL_23_Ogranicenja_rek_rib 121222

KL_24_Sportski_i_takmic_ribolov 121222

KL_25_Ribolov_u_nauc_istr_svrhe_i_elektrorib 121222

KL_26_Izvestaj_ribolov_u_nauc_istr_svrhe_i_elektrorib 121222_0

KL_27_Rekreativni_ribolov 121222_0

KL_28_Privredni_ribolov 121222

KL_29_Program_upravljanja_RP_u_ZP_A 121222

KL_30_Privremeni_program 121222

KL_31_Program_uprav_RP 121222

KL_32_Godisnji_program_uprav_RP 121222

KL_33_Monitoring 121222

KL_34_Promet_ribe 121222

KL_35_Obezb_i_utros_sredstava 121222

 

Zaštita od nejonizujućih zračenja

KL_01_Izvori_nejon_zracenja_A 121222

KL_02_Laboratorije 121222

 

Zaštita od hemijskog udesa kod Seveso postrojenja

Alat za Procenu rizika seveso postrojenja 1204211

Alat_za sabiranje_kolicina_OM

KL_01_SUB_Organizacija_i_kadrovi 121222

KL_02_SUB_Iden_i_Procena_opasnosti 121222

KL_03_SUB_Operativna_kontrola 121222

KL_04_SUB_Upravljanje_promenama 121222

KL_05_SUB_Plan_zastite_od_udesa 121222

KL_06_SUB_Pracenje_postupanja_operatera 121222

KL_07_SUB_Pregled_i_ocena 121222

KL_08_Kontrola_PPU 121222

KL_09_Mere_prevencije_VR 121222

KL_10_Opsta_kontrola 121222

Uputstvo za operatere Popunjavanje Alata za procenu rizika seveso postrojenja 200223

Uputstvo_za_upotrebu_Alata_za_sabiranje_kolicina_OM_0

 

Zaštita prirode

KL_01_Upravljaci_ZP_-_Upravljanje_ZP 121222

KL_02_Upravljaci_ZP_-_cuvarska_sluzba 121222

KL_03_Upravljaci_ZP_-_Obaveze 121222

KL_04_Upravljaci_ZP_-_Hem._sredstva 121222

KL_05_Operateri_-_Otkup_zast_vrsta 121222

KL_06_Operateri_-_Izvoz_zast_vrsta 121222

KL_07_Operateri_-_Uvoz_zast_vrsta 121222

KL_08_Otkupna_mesta 121222

KL_09_Drzaoci_zasticenih_vrsta 121222

KL_10_Drzaoci_zast_vrsta_-_uzgoj 121222

KL_11_Drzaoci_zast_vrsta_-_trgovina 121222

KL_12_ZOO_Vrt-_Ispunjenost_uslova_i_aktivnosti 121222

KL_13_ZOO_Vrt_-_Otrovne_zivotinje 121222

KL_14_ZOO_Vrt_-_Promet_zast_vrsta 121222

KL_15_Upravljaci_NP_-_Upravljanje_NP 121222

KL_16_Upravljaci_NP_-_Obaveze 121222

KL_17_Upravljaci_NP_-_Cuvarska_sluzba 121222

KL_18_Upravljaci_NP_-_Hem._sredstva 121222

KL_19_Upravljaci_ZP_Lok_-_Upravljanje 121222

KL_20_Upravljaci_ZP_Lok_-_Obaveze 121222

 

Kontrola upravljanja otpadom

Alat_za_Procenu_rizika_-_otpad 120421

KL_01_Operater_postrojenja_za_upravljanje_otpadom 121222

KL_02_Ambalazni_otpad_A 121222

KL_03_Plasticne_kese 121222

KL_04_Ispunjenost_uslova_za_rad 121222

KL_05_Prekogranicno_kretanje_otpada 121222

KL_06_Nesanitarne_deponije 121222

KL_07_Zemljiste 121222

Vodic_za_Alat_za_Procenu_rizika_-_otpad 120421

 

Kontrola upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima

Alat za ocenu rizika za 2 i vise KL 121222

KL 01 Osnovne odredbe Hem 121222_0

KL 04 Upis BP u Privremenu listu 121222_0

KL 05 Ostali akti za stavljanje BP u promet 121222

KL 06 Osnovne odredbe BP 121222

KL_02_Posebne_odredbe 121222

KL_03_Detergenti 121222

 

GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA PORESKE INSPEKCIJE ŽAGUBICA ZA 2023. GODINU i KONTROLNE LISTE ZA INSPEKCIJSKI NADZOR ZA PORESKU INSPEKCIJU